VI TAR EN PAUSE!Verdens ledere har ingen troverdig løsning på klima- og naturkrisen. Og å argumentere for fred i væpnede konflikter har blitt kontroversielt. Norske politikere og norske medier bærer en stor del av ansvaret for dette i norsk sammenheng.

Vi har verken kapital eller illusjoner om at vi kan gjøre noe med dette, og ser etter en bedre timing. Men ingen kan si at vi ikke forsøkte. Ikke engang våre barnebarn.